Gegevensbescherming | Praktijk Hengeveld


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierdoor worden uw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Het Privacy Statement van dr. M.W. Hengeveld ligt ter inzage in zijn praktijkruimte. Als er vertrouwelijke persoonsgegevens van u per ongeluk of op onrechtmatige wijze verloren zijn gegaan, vernietigd zijn, gewijzigd zijn of bekend zijn geworden aan personen die deze niet mogen zien (’data-lek’), dan is dr. Michiel W. Hengeveld verplicht dit data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u. Dit staat beschreven in de Procedure bij Data-lek, die eveneens ter inzage ligt in zijn praktijkruimte.